Woningcorporatie

Een woningcorporatie biedt mensen een woonruimte aan waarvoor maandelijks huur dient te worden betaald. Het komt helaas vaak voor dat huurders niet of niet op tijd de huur (kunnen) betalen. Voor zowel de verhuurder als de huurder is dit een ongewenste situatie.

Ons financieel juridisch centrum is erop gericht om de oorzaak van de huurachterstand zo snel mogelijk te achterhalen, op een sociaal verantwoorde manier de schulden te incasseren en de huurder te ondersteunen om de financiĆ«le huishouding op orde te brengen. Zo ontvangt de verhuurder de maandelijkse huur en worden bij de huurder  nieuwe schulden en huisuitzettingen voorkomen.

Onze professionals helpen woningcorporaties in het kader van vroegsignalering en incasseren op een sociaal verantwoorde manier. Dit doen wij door in gesprek te gaan met de huurder en te kijken naar het verhaal achter de achterstand. Wij bieden bij schulden manieren voor het op orde brengen van de achterstanden. Zijn er meerdere schulden, dan kunnen wij de gehele financiƫle huishouding overnemen en op orde brengen. Op deze manier kunnen achterstanden op een verantwoorde wijze opgelost worden zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.

Huisuitzetting

Wij zijn van mening dat een huisuitzetting in beginsel voorkomen moet worden. Door een actieve samenwerking met de woningcorporatie zullen wij de huurder financiele hulp aanbieden in het oplossen van de huurachterstand. Doet zich toch een situatie voor waarbij een gerechtelijke procedure en eventuele gedwongen huisuitzetting niet te vermijden zijn, dan kunnen wij dit ook voor de woningcorporatie regelen.

Overlast

Woningcorporaties kunnen te maken krijgen met overlastgevende huurders. Te denken valt aan geluidsoverlast, burenruzies of stankoverlast. Een dergelijke situatie is niet wenselijk voor de verhuurder, te meer omdat de verhuurder een actieve rol moet spelen in het oplossen van woonoverlast. Ons financieel juridisch centrum kan de woningcorporatie ondersteunen in de aanpak van overlast. Dit doen wij door actief met de verhuurder het probleem achter de overlast te achterhalen, de goede relatie te behouden en het gesprek aan te gaan in het bieden van een passende oplossing.

Geinteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!