Bedrijven

Als ondernemer wilt u het liefst bezig zijn uw bedrijf optimaal in de markt te zetten. Eventuele problemen en geschillen wilt u daarom snel en efficiënt oplossen. Er zijn echter altijd situaties die niet gemakkelijk op te lossen zijn en dan kunt u de dienstverlening van ons financieel juridisch centrum goed gebruiken. Geef uw probleem uit handen, zodat u zich weer kunt concentreren op het optimaliseren van uw bedrijf.

Incasso

Elke ondernemer krijgt te maken met niet betaalde facturen. Wanneer u na eigen pogingen de factuur nog niet betaald heeft gekregen kunt u de incasso uit handen geven aan Rozenstad. Nog dezelfde dag pakken wij uw zaak op en zullen in contact treden met uw klant-debiteur. Dit doen wij op een sociaal-verantwoorde manier om zo de relatie te kunnen behouden. Deze aanpak leidt in veel gevallen tot de gewenste uitkomst en uw vordering wordt betaald.

Mocht uw vordering onverhoopt niet betaald worden tijdens het incassotraject, gaan wij na grondig onderzoek met u in overleg over de mogelijkheden voor een gerechtelijke procedure.

Geschillen

Zakelijke geschillen kunnen leiden tot juridische procedures die geld en tijd kosten. De juristen van ons financieel juridisch centrum kunnen u hierbij ondersteunen. Dit doen wij door in een vroeg stadium toe te werken naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter. Gerechtelijke procedures zijn kostbaar en tijdrovend. Met een minnelijke schikking via onze juristen kunt u een geschil snel en op een correcte manier afsluiten.

Werknemers met financiële problemen

Werknemers met financiele problemen presteren niet optimaal. De stress van deze problemen kunnen gedragsproblemen en een hoger ziekteverzuim met zich meebrengen. Voor zowel werknemer als werkgever is dat niet een optimale situatie.

Onze bewindvoerders helpen u en uw werknemers in het bieden van een passende oplossing in deze schuldenproblematiek. Dit doen wij voor de werkgever door het geven van handvaten in het herkennen van schuldenproblematiek. Wanneer u de signalen herkent, kunt u gemakkelijker het gesprek aangaan met uw werknemer.

Heeft uw werknemer hulp nodig, dan begeleiden wij uw medewerker naar een gezonde financiële huishouding door samen een budgetplan op maat te maken en uw werknemer tips te geven in het verstandig omgaan met financiële middelen. Als uw werknemer de financiële huishouding weer op orde heeft, zal uw werknemer met vernieuwde energie aan het werk gaan. Zo creëren wij een optimale situatie voor zowel werknemer als werkgever.