Incasso

U heeft een debiteur die uw vordering niet betaald, ondanks diverse pogingen daartoe. Dat is een vervelende situatie die u, uw bedrijf of organisatie veel tijd en geld kost. Wij helpen u om dit probleem op te lossen door het inzetten van onze voortvarende incassowerkzaamheden.

Bij onze werkzaamheden kijken we naar de mens achter de debiteur en de reden van het niet betalen van uw vordering. Uit ervaring blijkt dat als post en rekeningen blijven liggen, een gesprek over het oplossen van de schuld een gunstig effect heeft en betaling snel volgt. Wij proberen zo uw vordering te innen zonder tussenkomst van de rechter en met behoud van uw relatie. 

Het is spijtig als dat niet lukt. Indien de debiteur weigerachtig blijft om de vordering te voldoen kunnen wij voor u een gerechtelijke procedure starten. Dit doen wij in overleg met u. Ons financieel juridisch centrum heeft alle kennis in huis om uw belangen bij deze procedure optimaal te behartigen.