• Rozenstad - Zeeheldenstraat 2, Winschoten
  • T 0597 - 43 42 64
  • E info@rozenstad.nl

Opdrachtgevers

Zowel ondernemers als particulieren kunnen bij ons terecht. Of u nu te maken heeft met onbetaalde facturen of een lening die niet terugbetaald wordt, Rozenstad kan u bij de invordering van dienst zijn. Naast onbetaalde vorderingen kunt u in aanraking komen met tal van gerelateerde vraagstukken, zoals:

  • Wanneer mag ik een voorschot vragen?
  • Wanneer mag ik het recht van retentie uitoefenen?
  • Wanneer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?
  • Wat zijn mijn rechten als schuldeiser indien de debiteur weigert te betalen wegens een vermeend gebrek?

Over al deze zaken en nog veel meer kan Rozenstad u voorzien van gericht advies. Voor meer informatie over onze voorwaarden & tarieven kunt u onze Algemene Voorwaarden onder op de pagina inzien.

Debiteurenbeheer

Iedere ondernemer is belast met debiteurenbeheer en zal vroeg of laat te maken krijgen met een debiteur die niet wil betalen. Bij ondernemers bestaat veel onduidelijkheid over de manier waarop een debiteur correct dient te worden aangeschreven: het aantal aanmaningen, de termijnen en uiteraard wat men extra in rekening mag brengen.

Sinds 27 maart 2012 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van kracht, beter bekend als de “Wet Incassokosten” of simpelweg de “WIK”. Deze wetswijziging houdt feitelijk in dat de wetgever nu een wettelijk minimum stelt aan de werkzaamheden die de ondernemer (of diens gemachtigde) moet verrichten. Houdt de ondernemer zich hier niet aan, dan verliest hij/zij het recht om de buitengerechtelijke kosten op de debiteur te verhalen.

Rozenstad Gerechtsdeurwaarders stuurt voor u deze ingebrekestelling. Het is voor u al vervelend genoeg dat u zich in deze situatie bevindt, zodat wij u hierin zullen ontzien. Om te zien wat de hoogte van de incassokosten voor uw vordering bedraagt, kunt u gebruik maken van de incassokostencalculator op deze pagina.

Calculator Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van kracht. Met onze calculator kunt u de incassokosten berekenen, welke gevorderd kunnen worden over uw openstaande factuur.

Wanneer u B.T.W.-plichtig bent, kunt u onderstaande B.T.W. niet meenemen in de incassokosten. Vermeld in dat geval dus enkel de incassokosten zonder B.T.W..

/