• Rozenstad - Zeeheldenstraat 2, Winschoten
  • T 0597 - 43 42 64
  • E info@rozenstad.nl

Debiteuren

Wanneer u een bericht van ons heeft ontvangen, kan het gaan om een normale brief, maar ook om (bijvoorbeeld) een dagvaarding, vonnis of beslag. Wat u ook ontvangen heeft, onderneem actie! Want als u niets doet, wordt uw schuld waarschijnlijk groter en verliest u mogelijk bepaalde rechtsmiddelen.

Er zijn twee vormen van berichten die u van Rozenstad Gerechtsdeurwaarders kunt ontvangen: een brief of een ambtelijk stuk. Een brief zal altijd op normale wijze beginnen (Geachte heer/mevrouw), terwijl een ambtelijk stuk vaak begint met “Heden, de”.

Mocht het een brief betreffen, adviseren wij u zo spoedig mogelijk kennis te nemen van de inhoud daarvan en indien nodig contact met ons op te nemen, dan wel te voldoen aan datgene wat van u wordt verlangd.

Indien het om een ambtelijk stuk gaat, verwijst Rozenstad Gerechtsdeurwaarders naar de volgende bijsluiters en kunt u indien nodig contact met ons opnemen:

Er is een vonnis, beschikking of notariële akte aan u betekend
Als er aan u een vonnis is betekend, waarin u veroordeeld bent tot betaling, dan kunt in deze bijsluiter extra informatie vinden.

Indien er een andere titel (beschikking of notariële akte) aan u is betekend, of de bepaling van het vonnis strekt niet tot de betaling van een geldsom, dan kunt u in deze bijsluiter extra informatie vinden.

Er is beslag gelegd op uw loon of uitkering
Indien er beslag is gelegd op uw loon of uitkering dan kunt in deze bijsluiter extra informatie vinden. Indien er beslag is gelegd op uw bankrekening en daarmee is ook uw loon of uitkering getroffen, dan dient u de bijsluiter van het volgende item te raadplegen.

Er is beslag gelegd op uw (bank)tegoeden
Indien er beslag is gelegd op uw banktegoeden of uw bankrekening is door beslag geblokkeerd, dan kunt u in deze bijsluiter extra informatie vinden.

De inhoud van deze bijsluiter is ook van toepassing als er beslag is gelegd op tegoeden (of vorderingen) welke zich niet bij een bank bevinden.

Er is beslag gelegd op uw inboedel of andere roerende zaken
Indien er beslag is gelegd op uw inboedel of andere roerende zaken (bijv. een auto), kunt u in deze bijsluiter extra informatie vinden.

Er is beslag gelegd op uw woning of andere onroerende zaken
Indien er beslag is gelegd op een onroerende zaak welke u in eigendom toebehoort, dan kunt u in deze bijsluiter extra informatie vinden.

Er is u een ontruiming aangezegd
Indien u via een brief of ambtelijk stuk is aangezegd dat u een perceel of pand moet ontruimen, dan kunt u in deze bijsluiter extra informatie vinden.

Handige links

Voor hulp bij het op orde krijgen van financiën en schulden:
www.indebt.nl

Voor informatie over de rechtspraak:
www.rechtspraak.nl

Voor informatie over loon- en/of bankbeslag en de beslagvrije voet:
www.schuldinfo.nl

Voor informatie over rechtshulp:
www.juridischloket.nl of www.rechtwijzer.nl (van de Raad van Rechtsbijstand)

Voor diverse informatie over deurwaarders:
www.kbvg.nl (vakorganisatie).  Op deze site kunt u ook informatie vinden over de beslagvrije voet, kosten van een deurwaarder, griffierechten en de klachtenprocedure.

/